Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Het Bestuurscollege bestaat uit:

Gezaghebber: Dhr. E.E. Rijna

•       Openbare orde en veiligheid;
•        Rampenbestrijding;
•        Verkiezingen;

Met daarin de Directie Toezicht en Handhaving: Handhaving Ruimte en Ontwikkeling, Handhaving Samenleving en Zorg,
Handhavingsprojecten en Taskforces, Haven en Loodswezen en SSV/Bureau Rijbewijzen.

 

 

A.  Gedeputeerde N. den Heyer
Portefeuille Samenleving en Zorg

•        Onderwijs;
•        Cultuur;
•        Sociale Zaken en Welzijn, w.o. Jeugd en Gezin;
•        Publieke Gezondheidszorg;
•        Arbeidsaangelegenheden;
•        Burgerlijke Stand en Bevolking;
•        Volkshuisvesting

 

 

B.  Gedeputeerde P.J. Kroon
Portefeuille Ruimte en Ontwikkeling en Sport Aangelegenheden

•        Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer;
•        Grondzaken;
•        Fundashon Cas Boneriano (FCB);
•        Verkeer en Vervoer;
•        Landbouw, Veeteelt en Visserij;
•        Milieu- en Natuurbeheer;
•        Sportaangelegenheden en beleid;

 

 

C.  Gedeputeerde Hennyson Thielman
Portefeuille Bedrijfsvoering en Ondersteuning

•        Economische Ontwikkeling, w.o. Toerisme;
•        Juridische en Algemene Zaken;
•        Financiën;
•        Personeel en Organisatie, w.o. reorganisatie OLB;
•        Interne en Externe Communicatie;
•        ICT;
•        Post en Archief;
•        Facilitaire Dienstverlening;
•        Overheidsvennootschappen;
•        Fundashon Wega di Number Bonaire (FWNB);
•        Telecommunicatie;

Waarnemend gezaghebber Reynolds ‘Nolly’ Oleana

 

 

 

 

 

Plaatsvervangend eilandsecretaris Dhr. Gabriel van Arneman

 

Nederlands
Contact
Bestuurskantoor Openbaar Lichaam Bonaire
Plasa Reina Wilhelmina 1
Kralendijk
T +599 717 5330

Klik hier voor de contactgegevens van alle diensten van het OLB