Text Size

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Het openbaar lichaam Bonaire is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving op Bonaire. Zij formuleert, stuurt aan en controleert het beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast is zij ook verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering hiervan op het gebied van bouw, civiele werken, milieu, natuur en cultuurhistorisch erfgoed.

 

De Centrumvisie is op 31 mei 2013 unaniem door de Eilandsraad van Bonaire aangenomen. In de Centrumvisie is een uitvoeringsprogramma met een jaarplanning voor 10 jaren opgenomen.

 

Sinds de voorbereiding van de Centrumvisie zijn diverse zaken tot stand gekomen in het centrum, waarvan een aantal uit het uitvoeringsprogramma:

 • Achterstallig onderhoud
 • Vernieuwing van de straatverlichting in het centrumgebied (nieuwe lichtmasten)
 • Het realiseren van een verkeersoplossing bij Misa di Playa (rotonde)
 • Herinrichting van het Wilhelminaplein en Oranjeplein (inclusief straatmeubilair)
 • Project opwaardering openbare ruimte centrum Kralendijk; straatmeubilair, afzetpalen en groenvoorziening Kaya Grandi, rondzitten bij de entree Kaya Grandi, banken aan zeepromenade.
 • Voorbereidingen (op juridisch vlak) ten behoeve van het instellen van een blauwe zone/kortparkeerzone
 • Voorbereiding Beeldkwaliteitsplan Centrum & Zeepromenade
 • Voorbereiding ontwerp aanpassing verkeersknelpunt Kaya Grandi / Kaya Nicolaas
 • Het plaatsen van afzetpalen om wild parkeren op trottoirs te voorkomen
 • Herstelwerkzaamheden bestrating van het Wilhelminaplein
 
Nederlands
Contact
Bestuurskantoor Openbaar Lichaam Bonaire
Plasa Reina Wilhelmina 1
Kralendijk
T +599 717 5330

Klik hier voor de contactgegevens van alle diensten van het OLB