Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

FORMA is een opleidingscentrum voor beroepsopleiding en volwasseneducatie en stelt zich ten doel het op een hoger peil brengen van algemene vorming, vakbekwaamheid,  beroepsbekwaamheid en deskundigheidsbevordering.

FORMA gaat er vanuit dat ieder individu in staat is om zich door middel van vormingsactiviteiten, onderwijs en begeleiding te ontwikkelen tot een zelfstandig individu in onze gemeenschap. De organisatie heeft het individu als uitgangspunt en schept de randvoorwaarden om een ieder in staat te stellen onderwijs te volgen en daardoor een opleiding, cursus of werk- leertraject af te ronden.

Docenten en het zorgteam maken didactische en pedagogische keuzes op basis van bovenstaande uitgangspunten.

Fundashon FORMA
Kaya L.D. Gerharts 15
Tel: + 599 717 6949
Fax: + 599 717 6940
http://www.fundashonforma.com
Algemeen Hoofd: Mevr. Inge Berben

Nederlands
Contact
Bestuurskantoor Openbaar Lichaam Bonaire
Plasa Reina Wilhelmina 1
Kralendijk
T +599 717 5330

Klik hier voor de contactgegevens van alle diensten van het OLB