Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Q & A COVID-19 Bonaire - NL

WELKE LANDEN WORDEN OP DIT MOMENT DOOR BONAIRE ALS LAAG RISICO VOOR COVID-19 BESCHOUWD?

Met ingang van 1 juli 2020 zijn dit voor Bonaire:

- De eilanden uit de ‘air-bubble’: Aruba, Curaçao, Saba, St. Eustatius en St. Maarten.

- Nederland

- Duitsland

- België

- Frankrijk

- Luxemburg.

Zodra dit verandert, zal dit zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR REIZEN NAAR BONAIRE?

U kunt naar Bonaire reizen als u:

- een gezondheidsverklaring invult.

- minimaal 14 dagen aaneengesloten in een low risk land (op dit moment zijn dit de air-bubble Aruba-Bonaire-Curaçao-Saba-St. Eustatius- St. Maarten, Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Luxemburg) voor COVID-19 bent verbleven.

o Indien u hieraan niet voldoet, moet u bij aankomst direct 14 dagen in quarantaine (op eigen kosten).

- Bij vertrek geen klachten passend bij COVID-19 (neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, niezen, benauwdheid, verlies van reuk en smaak, verhoging, koorts) heeft.

- U de afgelopen 14 dagen geen direct contact heeft gehad met een bevestigde COVID-19 patiënt.

Bonaire adviseert iedereen die 13 jaar en ouder is, die naar het eiland af wil reizen, om een COVID-19 PCR te ondergaan, waarvan het resultaat bij vertrek naar Bonaire niet ouder is dan 72 uur.

Bonaire adviseert daarnaast reizigers naar Bonaire om te controleren of zij verzekerd zijn voor ziektekosten tijdens hun verblijf op Bonaire, en indien dat niet het geval is, hiervoor een reisverzekering af te sluiten.

WAAROM MOET IK EEN REISVERZEKERING AFSLUITEN?

Medische kosten die zijn gemaakt op Bonaire zijn voor rekening van de reiziger, ook kosten die zijn gerelateerd aan COVID19. Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering.

Neem contact op met uw verzekeraar om na te gaan of de kosten voor medische zorg die gemaakt worden op Bonaire vergoed worden.

IK BEN 14 DAGEN VOOR REISDATUM IN EEN RISICOVOL LAND GEWEEST: WAT IS HET PROCES ALS IK TOCH NAAR BONAIRE VLIEG?

In de gezondheidsverklaring die alle reizigers moeten invullen, is een vraag opgenomen of de reiziger korter dan 14 dagen geleden in een hoog risicoland is geweest. De GGD medewerkers controleren de gezondheidsverklaring en zijn aanwezig op de luchthavens.

Indien u korter dan 14 dagen geleden in een hoog risicoland bent geweest wordt u bij aankomst op Bonaire verzocht om mee te werken aan het bewaken van de volksgezondheid, en 14 dagen in quarantaine te gaan.

De arts infectieziektebestrijding van het Openbaar Lichaam Bonaire kan beslissen om de Gezaghebber te adviseren individuele personen verplicht in quarantaine te plaatsen bij aankomst op Bonaire. Dit doet de arts wanneer hij/zij, op basis van zijn/haar bevindingen, de desbetreffende persoon verdenkt op een besmetting, dan wel op een hoog risico op besmetting, en de persoon weigert mee te werken. De Gezaghebber kan dit advies opvolgen op basis van artikel 35 van de Wet publieke gezondheid. De rechter neemt het uiteindelijke besluit tot een rechterlijke machtiging.

Als u 14 dagen voor de reisdatum in een risicovol land bent verbleven, zult u er op basis van deze informatie er rekening mee moeten houden dat u bij binnenkomst direct in quarantaine moet gaan voor de duur van 14 dagen.

WAT ZIJN DE REGELS VOOR PASSAGIERS DIE IN TRANSIT MET HUN VLIEGTUIG LANDEN OP BONAIRE?

Zolang de passagier aan boord kan blijven, gelden de regels van de eindbestemming. Als de tussenstop langer duurt en de passagiers worden gevraagd om uit te stappen en in de vertrekhal plaats te nemen tot vertrek naar de volgende locatie, gelden de regels van het vliegveld (zie het protocol van Flamingo International Airport). Indien, door onvoorziene omstandigheden, u toch op Bonaire moet blijven, dan gelden de regels zoals voor inreizenden die uit niet-veilige gebieden naar Bonaire komen. Tijdens de vlucht gelden natuurlijk de hygiëne regels van de vliegmaatschappij.

WAAR KAN IK DE GEZONDHEIDSVERKLARING VINDEN EN HOE EN WAAR MOET IK DIE INLEVEREN ?

Op dit moment kan het formulier gedownload worden vanaf de websites van Schiphol, KLM en TUI. Binnenkort wordt een website geopend waarop het formulier online kan worden ingevuld.

De gezondheidsverklaring kan worden gemaild naar een centraal en specifiek voor dit doel ingesteld mailadres van het openbaar lichaam van Bonaire (publichealth@bonairegov.com).

Breng ook een uitgeprinte versie van de gezondheidsverklaring mee als u op reis gaat: in de overgangsfase naar het online formulier kan u gevraagd worden dit te overhandigen aan een vertegenwoordiger van de luchtvaartmaatschappij waarmee u vliegt, of door een vertegenwoordiger van de afdeling Publieke Gezondheid op Flamingo Bonaire Intenational Airport.

WORDT IK OP HET VLIEGVELD VAN BONAIRE GETEST?

Op dit moment wordt geadviseerd voor vertrek een COVID-19 PCR test uit te laten voeren wanneer je uit een als veilig bestempeld land buiten de ‘air-bubble’ naar Bonaire reist. Mocht de afdeling Publieke Gezondheid het nodig achten dat je bij binnenkomst een test ondergaat, dan zullen zij op dat moment bepalen waar de test uitgevoerd zal worden.

REIZIGERS DIE VERTREKKEN VANAF BONAIRE

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR REIZEN VANAF BONAIRE?

De voorwaarden voor het reizen naar bestemmingen vanaf Bonaire vallen onder de verantwoordelijkheid van uw bestemming. Kijk naar de voorwaarden voor het land van bestemming op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen, of neem contact op met de vliegmaatschappij waarmee u vliegt, of uw reisagent, of kijk op een website van het land van bestemming.

Wanneer u vertrekt vanaf Flamingo Bonaire International Airport, dient u zich te houden aan de richtlijnen van het vliegveld. Deze kunt u hier vinden: http://www.bonaireinternationalairport.com/wp-content/uploads/2020/06/PR....

COVID-19 TESTEN EN TESTBELEID

WAT IS HET TESTBELEID VOOR COVID-19 ALS JE OP BONAIRE BENT OF WOONT?

Bij alle personen met de volgende klachten:

o Neusverkoudheid

o Loopneus

o Niezen

o Keelpijn

o Hoest

o Benauwdheid

o Verhoging

o Koorts

o Plotseling verlies van reuk of smaak

wordt een COVID-19 PCR test afgenomen. Alle mensen met luchtwegklachten dienen zichzelf te isoleren totdat het testresultaat binnen is.

WAAR MOET DE COVID-19 TEST VOOR VERTREK NAAR BONAIRE AAN VOLDOEN?

Binnenkomende reizigers van 13 jaar en ouder wordt geadviseerd om 72 uur voor vertrek zich op COVID-19 te laten testen. Dit in verband met de volksgezondheid van de inwoners van Bonaire.

Deze test moet minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Alleen de resultaten van een PCR test zijn geldig. Voor deze test wordt een uitstrijkje van de neus- en keelholte gemaakt met een wattenstokje.

- De test moet worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium.

- Het testresultaat mag niet ouder dan 72 uur bij aankomst op Bonaire zijn.

WAAR KAN IK IN NEDERLAND EEN COVID-19 PCR TEST ONDERGAAN?

Meerdere partijen bieden momenteel een PCR-test aan voor reizigers. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

- KLM health services

- Het Huisartslab

- Saltro laboratorium

BEN IK VERPLICHT OM EEN PCR TEST TE LATEN DOEN ALS IK AFREIS NAAR BONAIRE?

Bonaire kan het niet verplicht stellen aan een reiziger dat hij/zij een PCR test laat uitvoeren 72 uur voor vertrek. De Gezaghebber adviseert sterk aan reizigers naar Bonaire om deze test uit te laten voeren. Hij doet

daarbij een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de reiziger, ten behoeve van de eigen gezondheid en de volksgezondheid op Bonaire. Dit in het licht van het kleinschalige karakter van het eiland en de beschikbaarheid van de zorgvoorzieningen in de regio.

MAG JE DE TEST BIJ ALLE AANBIEDERS AFNEMEN?

Bonaire adviseert inreizenden om zich 72 uur voor vertrek op COVID-19 te laten testen in verband met de volksgezondheid van de inwoners van Bonaire. De test is dus niet verplicht.

Deze test moet minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Alleen de resultaten van een PCR test zijn geldig. Voor deze test wordt een uitstrijkje van de neus- en keelholte gemaakt met een wattenstokje.

- De test moet worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium.

- Het testresultaat mag niet ouder dan 72 uur bij aankomst op Bonaire zijn.

In de gezondheidsverklaring wordt hiernaar gevraagd.

COMMERCIËLE TESTEN KUNNEN OOK POSITIEF TESTEN ALS JE 3 MAANDEN GELEDEN CORONA HEBT GEHAD, HEB IK GELEZEN. KLOPT DAT?

Bonaire accepteert alleen uitslagen van testen die zijn uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium. Hiermee is de kans dat er een vals-positief resultaat wordt gegeven, zo klein mogelijk. In het geval er een positieve uitslag is van de PCR test, voor vertrek naar Bonaire, neem dan contact op met uw arts of de gezondheidsautoriteit in uw land, en volg hun instructies verder op.

QUARANTAINE EN ISOLATIE IN VERBAND MET COVID-19

WANNEER MOET JE IN CENTRALE QUARANTAINE EN WANNEER KUN JE THUIS IN QUARANTAINE?

Reizigers die uit landen komen met een laag risico voor COVID-19, geen klachten vertonen en zonder verdere bijzonderheden zijn, hoeven niet in quarantaine bij binnenkomst op Bonaire.

Reizigers die maximaal 14 dagen voor vertrek naar Bonaire in een hoog risico land zijn verbleven, moeten bij aankomst op Bonaire direct 14 dagen in quarantaine. Je moet ook in quarantaine als een huisgenoot of iemand met wie je direct persoonlijk in contact bent geweest, positief op COVID-19 is getest. De quarantaine vindt plaats in de eigen woning of in een aangewezen quarantaine locatie.

In samenwerking met de hoteliers op Bonaire is een hotel aangewezen dat dienst doet als centrale quarantaine. Hier worden personen geplaatst waarvoor de thuis situatie niet geschikt is voor quarantaine. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de persoon die in quarantaine is geplaatst.

WANNEER MOET JE IN CENTRALE QUARANTAINE EN WANNEER KUN JE IN QUARANTAINE OP JE VAKANTIEADRES?

Reizigers die uit landen komen met een laag risico voor COVID-19, geen klachten vertonen en zonder verdere bijzonderheden zijn, hoeven niet in quarantaine bij binnenkomst op Bonaire.

Reizigers die maximaal 14 dagen voor vertrek naar Bonaire in een hoog risico land zijn verbleven, moeten bij aankomst op Bonaire direct 14 dagen in quarantaine. Je moet ook in quarantaine als een huis- of reisgenoot of iemand met wie je direct persoonlijk in contact bent geweest, positief op COVID-19 is getest. De quarantaine vindt plaats op het eigen vakantieadres of in een aangewezen quarantaine locatie.

In samenwerking met de hoteliers op Bonaire is een hotel aangewezen dat dienst doet als centrale quarantaine. Hier worden personen geplaatst waarvoor de thuis situatie of de vakantieverblijf situatie niet geschikt is voor quarantaine. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de persoon die in quarantaine is geplaatst.

WANNEER MOET JE IN ISOLATIE EN KUN JE IN ISOLATIE OP JE VAKANTIEADRES?

Als je klachten hebt, passend bij COVID-19, wordt je gevraagd binnen te blijven, het contact met je huisgenoten tot een minimum te beperken en geen bezoek te ontvangen.Dit noemen we isolatie. Neem contact op met de afdeling Publieke Gezondheid van Bonaire (+599) (0)800 -13 51 in verband met het afnemen van een PCR test.

De isolatie vindt plaats in de vakantiewoning, hotelkamer, in de eigen woning of in een aangewezen isolatie locatie als de situatie op het vakantieadres niet geschikt is voor isolatie. In samenwerking met de hoteliers op Bonaire is een hotel aangewezen dat dienst doet als centrale isolatie locatie. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de persoon die in isolatie is geplaatst.

WANNEER MOET JE IN ISOLATIE EN KUN JE THUIS IN ISOLATIE?

Als je klachten hebt, passend bij COVID-19, wordt je gevraagd binnen te blijven, geen bezoek te ontvangen en het contact met je huisgenoten tot een minimum te beperken. Dit noemen we isolatie. Neem contact op met de afdeling Publieke Gezondheid van Bonaire (+599) (0)800 -13 51 in verband met het afnemen van een PCR test.

De isolatie vindt plaats in je eigen woning of in een aangewezen isolatie locatie als de situatie thuis hiervoor niet geschikt is. In samenwerking met de hoteliers op Bonaire is een hotel aangewezen dat dienst doet als centrale isolatie locatie. De kosten hiervoor voor inwoners van Bonaire die verzekerd zijn via het ZVK, worden gedragen door het ZVK.

VOOR IEDEREEN DIE OP BONAIRE WOONT EN (TIJDELIJK) VERBLIJFT

WELKE GEDRAGSREGELS DIENT IEDEREEN OP BONAIRE OP TE VOLGEN?

Iedereen op Bonaire, inwoners en bezoekers, dienen de volgende hygiëne gedragsregels te volgen:

- Houdt 1.5 meter afstand van personen die niet tot je huisgenoten horen.

- Was handen regelmatig met water en zeep: gebruik alleen handdesinfectie als er geen water en zeep beschikbaar is.

- Zit niet met de handen aan het gezicht.

- Schud geen handen.

- Hoest of nies in de elleboog.

- Gebruik papieren zakdoeken, gooi deze na gebruik weg.

- Blijf thuis (ga niet werken, ga niet naar school, ga niet de straat op voor bijvoorbeeld boodschappen wanneer je positief moet antwoorden op een van de volgende vragen:

· Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?

· Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?

· Heb je een huisgenoot met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter van 14 dagen contact gehad met deze huisgenoot terwijl hij/zij nog klachten had?

· Ben je in thuis quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

· Als je in de afgelopen 14 dagen hebt gereisd naar landen niet zijnde Bonaire-Curaçao-Saba-St. Eustatius- St. Maarten, Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Luxemburg.

WANNEER MOET IK EEN MONDKAPJE DRAGEN?

Je moet op Bonaire een mondkapje dragen als het niet mogelijk is om 1.5 meter afstand te houden van anderen, die niet tot je directe huishouden horen. Daarnaast moet je altijd een mondkapje dragen in het vliegtuig, bij aankomst en vertrek op Flamingo Bonaire International Airport en tijdens het transport naar je vakantieadres.

WELK NUMMER KAN IK BELLEN ALS IK COVID-19 GERELATEERDE KLACHTEN KRIJG EN WAT GEBEURT ER DAN?

Als je de volgende klachten hebt:

o Neusverkoudheid

o Loopneus

o Niezen

o Keelpijn

o Hoest

o Benauwdheid

o Verhoging

o Koorts

o Plotseling verlies van reuk of smaak

moet je contact opnemen met de afdeling Publieke Gezondheid via het telefoonnummer (+599) (0)800 – 13 51. Volg de instructies op die u daar ontvangt. Als zij uw klachten kunnen bevestigen, zullen zij met regelen dat u getest gaat worden op COVID-19. Het is belangrijk dat je jezelf isoleert indien je luchtwegklachten hebt. Dit houdt in dat je thuisblijft, geen bezoek ontvangt en het contact met je huisgenoten tot een minimum beperkt.

WIE BETAALT DE KOSTEN ALS IK BESMET BEN MET COVID-19 OF IN QUARANTAINE MOET?

Als je een quarantaine maatregel opgelegd wordt, ben je zelf aansprakelijk voor de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Als je in isolatie wordt geplaatst, dan zijn dit ziektekosten: of deze door je ziektekostenverzekering vergoed worden, hangt af van de voorwaarden van je ziektekostenverzekeraar. Voor inwoners van Bonaire die zijn verzekerd via het ZVK, worden kosten voor isolatie vergoed. Voor anderen is het raadzaam om goed te controleren bij de verzekeraar welke kosten vergoed worden.

ALGEMENE VRAGEN

WAAROM GELDEN ER OP BONAIRE ANDERE REGELS DAN OP CURAÇAO EN/OF ARUBA?

Ieder eiland bepaalt de eigen voorschriften voor het inreizen, zodat deze zo goed mogelijk aansluiten bij de lokale situatie, en passend bij de bevoegdheden van de besturen van de eilanden.

De experts en beleidsmakers van de 6 eilanden zijn voortdurend in overleg met elkaar en ook met Nederland over de inreis voorschriften. De regels worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

OP BASIS WAARVAN WORDT EEN LAND ‘VEILIG’ EN ‘RISICOVOL’ BEVONDEN?

Op basis van adviezen van het RIVM wordt twee-wekelijks een afweging gemaakt welke landen als veilig, en welke landen als risicovol moeten worden beschouwd, in verhouding tot de draagkracht van de gezondheidszorg van het eiland.

WAAROM IS ER GEEN VERORDENING DIE DE MAATREGELEN KAN AFDWINGEN?

Bonaire kent sinds geruime tijd geen COVID-19 gevallen. Zolang de inwoners en bezoekers van Bonaire hun verantwoordelijkheid nemen en de voorgeschreven inreis-criteria en gedragsmaatregelen opvolgen, is het is niet nodig om een noodverordening te hebben. Wanneer er geconstateerd wordt dat deze criteria en gedragsmaatregelen niet worden opgevolgd, kan de Gezaghebber besluiten om weer een nood-verordening in te stellen.

HOE GOED IS DE ZORGCAPACITEIT OP BONAIRE OP ORDE?

Bonaire heeft samen met huisartsen, het ziekenhuis, publieke gezondheid, de laboratoria en het openbaar lichaam eind juni alle COVID19 gerelateerde aspecten van de zorg langsgelopen. Zo is onder andere gekeken naar het testbeleid, bron- en contactonderzoek, quarantaine- en isolatiebeleid en acute/medische zorg. Op al deze punten is geconcludeerd dat zij in beginsel voldoende zijn georganiseerd waardoor met vertrouwen de versoepelingen van de maatregelen tegemoet kan worden gezien.

WELKE PROTOCOLLEN ZIJN MOMENTEEL GELDIG?

Op basis van het advies van het RIVM heeft Bonaire een aantal gedragsregels en toegangsmaatregelen voor Bonaire opgesteld. Op basis hiervan zijn de volgende protocollen opgesteld in nauwe samenwerking met de afdeling Publieke Gezondheid:

- Algemeen toerismeprotocol: https://www.tourismbonaire.com/includes/2020-covid19-tourist-protocol.pdf

- Protocol Flamingo Bonaire International Airport: http://www.bonaireinternationalairport.com/covid-19-protocols-at-bonaire...

- Protocol Haven Bonaire: dit wordt binnenkort geplaatst op: www.tourismbonaire.com

Deze bovenstaande protocollen zijn te vinden als bijlage bij de Roadmap Bonaire COVID-19, die binnenkort publiek gemaakt zal worden.

Daarnaast hebben individuele organisaties en ondernemingen hun eigen protocollen opgesteld: daarover communiceren zij via hun eigen kanalen.

HOE LANG MOETEN GEGEVENS VAN TOERISTEN BEWAARD BLIJVEN?

Het is belangrijk voor bron- en contactonderzoek dat maximaal 14 dagen na vertrek een toerist nog kan worden benaderd in het geval er een besmetting van COVID-19 wordt geconstateerd bij iemand met wie deze toerist mogelijk in contact is geweest. De afdeling Publieke Gezondheid bewaart daarom tot 14 dagen na vertrek de contactgegevens van bezoekers op Bonaire.

Hotels, resorts en vervoerders van toeristen houden logboeken bij van mogelijke contactmomenten met en tussen toeristen. Ook deze moeten 14 dagen tot na vertrek van de toerist bewaard blijven.

GAAN WE DIRECT WEER IN LOCKDOWN ALS ER BESMETTINGEN KOMEN?

Het mogelijk constateren van COVID-19 besmettingen is ook voor Bonaire een realiteit. Bonaire heeft hard gewerkt aan het uitbreiden van de zorgcapaciteit, zodat we goed zijn voorbereid op een mogelijk toekomstig besmettingsgeval en niet direct in een lockdown hoeven te gaan wanneer zich een besmetting voordoet.

Afhankelijk van de situatie zal worden bekeken of en welke maatregelen nodig zijn om de bevolking van Bonaire te beschermen tegen een uitbraak van COVID-19 besmettingen. Er zijn hiervoor scenario’s uitgewerkt. Hierbij wordt dan niet alleen de situatie op Bonaire, maar ook die in de landen waaruit mensen naar Bonaire kunnen reizen op dat moment meegewogen.

WAT WORDT DE PERIODE TUSSEN AANKONDIGING VAN EEN VLIEGVERBOD ALS DIT NODIG IS EN KAN IK DAN NOG NAAR HUIS KOMEN?

Als het nodig is om een (beperkt) vliegverbod in te stellen, kunnen geen garanties worden gegeven dat je nog terug naar huis kunt komen, als je op Bonaire woont. In de praktijk gaat er altijd een periode vooraf aan de realisatie van een vliegverbod. Je zou die periode kunnen gebruiken om terug te keren, maar ookhiervoor kunnen geen garanties worden gegeven.

Overigens moet je ook rekening houden met de situatie in de landen waar je naar toe reist: ook zij kunnen immers het vliegverkeer stopzetten. Ook in dat geval wordt er geen garantie gegeven dat je kunt terugkeren naar Bonaire.

HOE WORDT GECONTROLEERD DAT ER MAXIMAAL 1000 PASSAGIERS PER WEEK BINNENKOMEN OP BONAIRE?

Dit gebeurt door de capaciteit van de binnenkomende vluchten op Bonaire te monitoren. Het aantal passagiers kan worden uitgebreid of verminderd, waarbij de verhouding tussen aantal mogelijke besmettingen en de capaciteit van de gezondheidszorg van Bonaire leidend zal zijn.

HOE GAAN WE STRAKS OM MET DE CRUISE PASSAGIERS ALS ER WEER CRUISEBOTEN AANLEGGEN OP BONAIRE?

Voorlopig is nog niet bekend wanneer er weer cruiseboten komen op Bonaire. Zodra dit bekend wordt, zal de overheid de hiermee gepaard gaande risico’s voor COVID-19 besmetting, in combinatie met de capaciteit van de gezondheidszorg op Bonaire, afwegen, en gepaste maatregelen voorschrijven. Op dit moment gelden de gedragsmaatregelen voor iedereen op Bonaire, inwoners en bezoekers, en dus ook voor bezoekers die hier met een schip komen.

COVID-19 BESMETTINGS-RISICO VRAGEN

HOE GROOT IS HET RISICO DAT IEMAND BESMET NAAR BONAIRE KOMT, MET DE GENOMEN MAATREGELEN?

Aan de hand van de epidemiologische situatie van een land of staat waar reizigers vandaan komen kan men het risico op introductie in het land van bestemming inschatten. Uit landen waar de prevalentie (het voorkomen van het virus) hoog is, is de kans op een toerist met COVID-19 vanzelfsprekend hoger dan een land waar de prevalentie laag is.

Om de kans dat iemand besmet met COVID-19 naar Bonaire komt zo laag mogelijk te laten zijn, worden daarom:

- een beperkt aantal landen met een lage prevalentie voor COVID-19 aangemerkt waarvandaan je naar Bonaire kunt reizen,

- wordt elke reiziger verzocht om een gezondheidsverklaring in te vullen,

- wordt reizigers van 13 jaar en ouder geadviseerd om een COVID-19 PCR test te laten uitvoeren, maximaal 72 uur voor vertrek.

Deze maatregelen zorgen ervoor dat het risico dat iemand besmet naar Bonaire komt, in verhouding met de capaciteit van de zorg op Bonaire, aanvaardbaar is.

HOE GROOT IS DE KANS DAT JE BESMET BENT MET COVID-19 ALS JE SYMPTOMEN HEBT?

Op dit moment test minder dan 1% van de mensen uit Nederland die symptomen vertonen die zouden kunnen wijzen op een COVID-19 besmetting, positief op COVID-19.